Pirmais bērnudārzs Rīgā, kas izvietots tirdzniecības centrā

CreaKids īsteno Izglītības un zinātnes ministrijā licencētu pirmsskolas izglītības programmu, kas izstrādāta un tiek sekmīgi apgūta Norvēģijā, pielāgojot to Latvijas videi un papildinot ar mūsu kultūrai un tradīcijām raksturīgām vērtībām. Tā atbilst arī "Skola 2030" vadlīnijām, kuras mērķis ir no 2019. gada 1. septembra nodrošināt mūsdienīgas lietpratības prasmes pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jau uz doto brīdi bērnudārzā ir nokomplektētas visa vecuma bērnu grupas nākamajam mācību gadam, bet vienlaikus mēs veicam bērnu pierakstu rindā uz nākotnē vakantajām vietām.
Privātā pirmsskola Creakids savu darbību Latvijā uzsāka 2011. gadā ar vienu pirmsskolu Rīgā, Kastrānes ielā. Šo gadu laikā galvaspilsētā pirmsskolu skaits jau palielinājies līdz piecām, kopumā nodrošinot iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu vairāk nekā 400 bērniem. Tirdzniecības centrā SĀGA ir piektā CreaKids pirmsskola, kas nodrošinās mācību iespējas 100 bērniem vecumā no pusotra līdz sešu gadu vecumam.

"CreaKids ir starptautisks pirmsskolu iestāžu tīkls, kas darbojas Norvēģijā, Zviedrijā un Arābu emirātos un jau deviņus gadus arī Latvijā. Tās dibinātājs ir Norvēģijas uzņēmums, kura vadībā Norvēģijā stradā jau 230 pirmsskolas - https://dibberfamily.com/about-us
Mūsu pirmsskolas programmas lepnums ir izstrādātā sistēma bērnu emocionālajai attīstībai - CreaKids Sirds programma.

Par jauno pirmsskolas iestādi jau šobrīd ir liela interese un pieteikti rindā ir vairāk nekā 50 bērnu, kuru gaitas bērnudārzā līdzfinansēs pašvaldība," atzīst Daina Kājiņa, privātās pirmsskolas CreaKids vadītāja.

Tirdzniecības centrā SĀGA pirmsskolas iestāde CreaKids atrodas aptuveni 900 kvm lielā platībā, un tajā darbojas 6 bērnu grupas. Šobrīd bērniem tiek veidots arī āra rotaļu laukums. Meža tuvums paplašinās arī pastaigu iespējas audzinātājām.
Daudzveidīgas zināšanas + prasmes + emocijas
Mūsu izglītības programmas pamatā ir bērna daudzpusīga attīstība, jaunu zināšanu un prasmju apguve praktiski radošā darbībā. Ļoti būtiska ir emocionālās inteliģences audzināšana, ko nedēļas ietvaros organizējām piecās tā dēvētajās darbnīcās – "Matemātika", "Valoda", "Māksla", "Daba" un "Sirds". Mums ir svarīga katra bērna emocionālā labsajūta – bērns tiek cienīts un mīlēts, kā arī mācīts cienīt un mīlēt citus.

Lieliski palīgi mūsu darbā ir 5 "draugi", kas aicina pētīt, izzināt, radoši darboties un draudzēties!

Mācību procesam īpaši piemērota vide
CreaKids telpu iekārtojums ir veidots tā, lai bērniem būtu iespēja laiku pavadīt ne tikai grupas telpās, bet arī radošajās darbnīcās – "Matemātika", "Valoda", "Māksla", "Daba" un "Sirds".

Ēdināšana visās filiālēs tiek organizēta ēdamzālē, kur bērniem mēneša plāna ietvaros ir iespēja apgūt jaunas prasmes pavārmākslā.
Mācības un rotaļas
Rotaļīga mācīšanās, sadarbošanās un jaunas prasmes jeb lietpratība.

Mūsu mērķis ir ievērot, sadzirdēt un atbalstīt ikvienu bērnu – tas ir mūsu izglītības programmas pamatā! Mēs nodrošinām vidi, kurā ar rotaļīgu mācīšanos, praktisku darbošanos un savstarpēju sadarbību ikvienam bērnam būtu iespēja augt par tik atbildīgu un laimīgu, cik vien iespējams!
Interešu izglītība
Dziedāšana, dejošana, angļu valoda, sports u.c. kā papildu nodarbības ir pieejamas no septembra līdz jūnijam vidum.
Nodarbības pamatā notiek pēcpusdienās, bet par precīzi norises laiku, dienu un samaksu vecākus informējam mācību gada sākumā.
Par to, kā bērniem veicas nodarbībās, vecāki gūs ieskatu ikdienas ziņās slēgtā internetvietnē, bet ar apgūtajām prasmēm bērni iepriecina vecākus mācību gada noslēgumā.
Šīs nodarbības ir interešu izglītības pulciņi, par ko tiek izrakstīts atsevišķs rēķins, lai šos izdevumus vecāki varētu iekļaut ikgadējās ienākuma deklarācijās kā attaisnotos izdevumos. Vairāk informācijas pieejams: VID